logo Nagymányok
2020. május 31. Angéla névnapja.

Hírek

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

Hirdetmények

ELÜGY

Beszámoló az alakuló ülésekről

Nagymányok Város Önkormányzata

 

2019. október 28-án Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtartotta alakuló ülését. Napirend előtt Illés Edit a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának lebonyolításáról és eredményéről Nagymányok településen. Ezt követően került sor az önkormányzati képviselők és a polgármester megbízóleveleinek átadására, eskütételükre.

Megválasztott települési polgármester:

Karl Béla

 

Megválasztott települési képviselők:

Hucker András

Barabás Róbert

Orbán Tamás

Rusák József

Melcher Zsolt

Székely Attila

 

A Szavazatszámláló Bizottság létrehozását követően titkos szavazással Hucker Andrást választották alpolgármesternek, aki letette az esküt.

A testület a jogszabályi előírások alapján a polgármester illetményét 548.400,-Ft/hó, költségtérítése 82.260,-Ft/hó összegben állapította meg. Az alpolgármester tiszteletdíját a testület a jogszabály és az önkormányzat módosított Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 50.000,-Ft/hó, költségtérítését 7.500,-Ft/hó összegben állapította meg. Az alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíjról lemondott.

A képviselő-testület létrehozta bizottságait, a nem képviselő tagok letették az esküt.

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök:             Rusák József képviselő

Tagok:             Barabás Róbert képviselő

                        Orbán Tamás képviselő

                        Baloghné Nagy Ildikó

                        Müller Tímea

 

Szociális és Közművelődési Bizottság

Elnök:             Székely Attila képviselő

Tagok:             Hucker András képviselő

                        Melcher Zsolt képviselő

                        Borsosné Guth Csilla

                        Bitterné Varga Mónika

 

A testület megbízást adott a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, az Önkormányzat 2020-2024. évi gazdasági-cselekvési programjának elkészítésre.

A képviselők tudomásul vették a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló, az önkormányzati képviselők és a polgármester összeférhetetlenségi szabályairól és a méltányosságról szóló tájékoztatást.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsába, Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsába, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulása Társulási Tanácsába és a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába a testület képviselőket delegált.

 

Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat

 

A Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 28-án megtartotta alakuló ülését. Illés Edit a Helyi Választási Bizottság elnöke  beszámolt a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásának eredményéről, a nemzetiségi képviselők letették az esküt.

 

Megválasztott német nemzetiségi önkormányzati képviselők:

Herger Éva

Guth Anikó

Hucker Tamásné

Orbán Tamás

Schnetzné Orbán Andrea

 

A testület a német nemzetiségi önkormányzat tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt és elnök-helyettest választott. Guth Anikó elnök és Herger Éva elnök-helyettes letették az esküt. A testület Schnetzné Orbán Andrea képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, vagyonnyilatkozatot nyilvántartó képviselőknek Hucker Tamásnét és Orbán Tamást választották.

A képviselők döntöttek az együttműködési megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról.

A testületi tagok a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségről, méltatlanságról, köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről, képzési kötelezettségről szóló tájékoztatót tudomásul vették.

 

Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 28-án megtartotta alakuló ülését. Illés Edit a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásának eredményéről, a nemzetiségi képviselők letették az esküt.

 

Megválasztott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők:

Orsós Zoltán (1969)

Orsós Zoltán (2001)

Lakatos Mónika

 

A testület a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt és elnök-helyettest választott. Orsós Zoltán (1969) elnök és Lakatos Mónika elnök-helyettes letették az esküt. A testület Lakatos Mónika elnök-helyettest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, vagyonnyilatkozatot nyilvántartó képviselőknek Lakatos Mónikát és Orsós Zoltánt (2001) választották.

A képviselők az együttműködési megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata során azokat változatlan tartalommal elfogadták.

A testületi tagok a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségről, méltatlanságról, köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről, képzési kötelezettségről szóló tájékoztatót tudomásul vették.

 

Képgaléria...

Legfrisebb fotógalériák