logo Nagymányok
2018. június 22. Paulina névnapja.

Társulási közművelődési pályázat - 2018

> Megtekintés

Hírek

Információk

 

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására 2017.05.04.

Nagymányok Város Önkormányzata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 5/2012. (II.16.) számú rendelete alapján pályázatot hirdet civil szervezetek számára

 Pályázat célja: civilszervezetek támogatása:

 1. Tűzoltással, árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységet folytató civilszervezetek részére; keretösszege: 400.000,- Ft,
 2. A közbiztonsági feladatot ellátó civilszervezetek részére; keretösszege: 300.000,- Ft,
 3. A hivatalos versenyszerű sporttevékenységet, illetve utánpótlás nevelést folytató civilszervezetek részére; keretösszege: 500.000,- Ft.

 Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.200.000,- Ft.

 Pályázhatnak:

 • azon társadalmi szervezetek - egyesületek, alapítványok stb. - amelyek az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelően tevékenységüket Nagymányok városban ténylegesen folytatják,
 • bírósági nyilvántartásba nem vett, de a város érdekében a településen tevékenykedő csoportok, klubok, stb. (a továbbiakban civil szervezetek).
 • a fent megjelölt tevékenységeket folytatják.

 Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, önkéntes kölcsönös biztosító társaságok, magánnyugdíj-pénztárak, egyházak, biztosítótársaságok,
 • az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek,
 • az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek,
 • valamint olyan civilszervezetek, amelyek támogatását jogszabály tiltja.

A pályázat tartalmi elemei:

A pályázat tartalmi elemeit a pályázati adatlap tartalmazza. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.nagymanyok.hu honlapról.

 Kötelező mellékletként csatolni kell

 • az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés hitelesített másolatát
 • az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát,
 • amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló "Elszámoló Lap"-ot, illetve a felhasználást igazoló hitelesített számlamásolatot, illetve a kifizetést igazoló bizonylat másolatot.
 • az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
 • nyilatkozatát arról, hogy a közösség alapszabályában és működésében a korábbi kérelme óta nem állt be változás
 • az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve

Beadás kezdete: 2017. május 5.

Beadási határidő: 2017. május 15. 16 óra

Beadás módja, helye:

1 példányban papír alapon nyújtható be postai úton Nagymányok Város Polgármesteri Hivatal Nagymányok Dózsa Gy. u. 28.. címre vagy személyesen, írásban a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben..

Hiánypótlás: 1 alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével

A pályázat elbírálásának rendje, határideje:

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

Az eredményről történő értesítés módja:

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. A nyertes pályázatok listája a döntés meghozatalát követő 60. napig az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat nevében a polgármester a támogatottal támogatási szerződést köt.

A támogatás igénybevételének módja, feltételei:

A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.

Az elszámolható költségek köre, módja, határideje:

A kapott támogatással való elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés, és az önkormányzat hatályos rendelete tartalmazza.

 Az ellenőrzés módja:

A támogató az általa nyújtott támogatás szabályszerű felhasználását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján jogosult ellenőrizni.

További tájékoztatás kérhető:

74/558-045

Nagymányoki Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben

 

Nagymányok, 2017. május 3.

 

                                              

                                                                                   Karl Béla sk.

                                                                                   polgármester

Fájlok:

Legfrisebb fotógalériák