logo Nagymányok
2020. szeptember 21. Máté névnapja.

Hírek

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

Hirdetmények

ELÜGY

Tájékoztató intézményi gyermekétkeztetésről

TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

 

A Kormány döntése értelmében 2020. március 16. napjától bezártak az iskolák, a nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskolában is az oktatás tantermen kívül, digitális munkarendben zajlik, az intézményt a gyermekek -különös méltánylást érdemlő eset kivételével- nem látogathatják.

Nagymányok Város Polgármestere a 51/2020. (III.15.) határozatával a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményében 2020. március 16. napjától rendkívüli szünetet rendelt el. A gyermekek, szülők az intézményt, különös méltánylást érdemlő eset kivételével- nem látogathatják, ott nem tartózkodhatnak.

Ha a szülő, törvényes képviselő nem tud felügyeletet, étkezést biztosítani kiskorú gyermeke számára, akkor indokolt esetben kérheti ezt az alábbi módon AZ ÉRINTETT IDŐSZAKOT MEGELŐZŐ NAPON 10.00 ÓRÁIG:

 

  • Rákóczi Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskolába járó gyermek esetén:

EMAILBEN: iskolanagymanyok@gmail.com

TELEFONON: 06-74/558-032

 

  • Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsődébe járó gyermek esetén:

EMAILBEN: ovoda@nagymanyok.hu

TELEFONON: 06-74/458-218

 

Nagymányok, 2020. március 25.

 

Karl Béla sk

polgármester

Nagymányok Város Önkormányzata

Fájlok:

Legfrisebb fotógalériák