logo Nagymányok
2019. december 13. Luca névnapja.

„Nagymányok, a mi városunk!” - színes programmal ünnepelték...

> Megtekintés

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

Hirdetmények

ELÜGY

Őszikék Szociális Intézmény

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2006. november 23-tól összevont intézményként, intézményi társulás keretében működtetik intézményeiket.

Székhely intézmény:

7354 Váralja Kossuth Lajos u. 129.
Tel: 74/458-104, 74/458-522 Fax: 74/458-104.
E-mail: szocvaralja@tolna.net

http://www.oszikek.hu/

Telephely intézmény:

7355 Nagymányok József Attila u. 8/c.
Tel: 74/458-357, fax: 74/458-357,
E-mail: szocotthon@nagymanyok.hu

Intézményvezető: Czeglédi Zsuzsanna

Az intézmények által nyújtott szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek ápoló – gondozó otthona (tartós bentlakásos, idősek otthona) Az intézmények működési területe:

  • az étkeztetés, házi segítségnyújtás estében Váralja község és Nagymányok Város közigazgatási területe,
  • tartós bentlakásos elhelyezést biztosító intézmény-egységek esetében (Idősek Otthona) Bonyhád kistérség önkormányzatainak közigazgatási területe (melyhez tartozó települések a következők: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod – az intézményi férőhelyek szabad kapacitásának függvényében – a kistérségen kívüli települések területe.

Az étkeztetés esetén a rászoruló lakosság szükségleteinek megfelelően, lehetőség van a szociális intézményben történő:

  • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
  • elvitelének lehetővé tételével,
  • lakásra illetve kiosztó helyre történő szállítással
  • a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is biztosítjuk igény esetén.

Étkezés intézményi térítési díja jövedelemtől függetlenül: 540,- Ft. Az ebéd házhozszállításának díja: 70,- Ft/ éthordó, kiosztóhelyre történő szállítás 20,- Ft/éthordó (Nagymányokon az Általános Iskola, Váralján nincs). Azon gondozottak, akik házi segítségnyújtásban is részesülnek ingyenes a házhozszállítás.

Házi segítségnyújtás szolgáltatásai:

  • A gondozónők feladataik ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
  • A gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása. Közreműködünk a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében. A gondozónők segítséget nyújtanak az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában is, valamint az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 100 Ft/óra (jövedelemtől független)

 

Idősek Otthona: Engedélyezett férőhelyek száma: Váralján 20 Fő, Nagymányokon 15 fő. A lakók elhelyezésére 2-3-4 ágyas szobákban van lehetőség. Otthonaink napi háromszori étkezést biztosítanak, tekintettel az életkori sajátosságokra, valamint az egészséges táplálkozás követelményeire. Orvosi javaslatra diétás étkeztetés biztosítunk.
Az ellátást igénybevevő megszokott ruháit, kedves tárgyait magával hozhatja intézményünkbe. Megfelelő mennyiségű minőségű saját ruházattal nem rendelkező lakó részére intézményünk biztosítja a szükséges alsó és felső ruházatot.
Ellátottaink ápolását, gondozását az intézmény orvosa előírás szerint szakdolgozók végzik. Az intézmény orvosa heti 4 órában rendel (illetve szükség szerint), a mozgásterapeuta és a dietetikus bevonásával, szakmai tanácsával rehabilitációs tevékenységet végez.

Biztosítottak az egészségügyi ellátás keretében az alábbiak

- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás
- orvosi ellátásáról a férőhelyszámnak megfelelő előírásban
- alapápolás, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével
- a személyi higiéné biztosítása
- gyógyszerezés
- az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás
- szakorvosi ellátásához való hozzájutás
- kórházi kezeléséhez való hozzájutás
- alapgyógyszerkészlet
- segédeszközök

A mindennapi gondozás-ápolás mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk a mentálhigiénés segítségnyújtásra, a gyógytornára, a szabadidős programokra, és az ünnepek méltó megünneplésére is. Az otthonban élő lakók pszichés gondozását, foglalkoztatását, szórakoztató rendezvények szervezését a mentálhigiénés és foglakoztatás szervező végzi.
Az időtöltések tervezésekor és lebonyolításában nemcsak az egyéni szükségletekkel számolunk, hanem megpróbálunk a „nagy” intézményi feladatoknak is eleget tenni. Ezért rendszeresen szervezünk mindkét intézményünket érintő közös programokat is. Igyekszünk az ellátottjaink igényeinek, állapotának, képességeinek, figyelembe vételével változatos, érdekes, tartalmas, célszerű, rendszeres programokat összeállítani. Otthonunk lakói számára igyekszünk megteremteni a családias légkört és a mentális jó közérzetet. Az otthon dolgozói azon fáradoznak, hogy az itt élő idős emberek utolsó éveikben szeretetet, gondoskodást, biztonságot kapjanak.

 

Idősek otthona intézményi térítési díj:

Nagymányok 2.388,- Ft/nap 71.640,- Ft/hó
Váralja 2.476,- Ft/nap 74.280,- Ft/hó

 

Az elhelyezéssel kapcsolatos kérdésekkel telefonon, E-mailben, valamint előzetes bejelentkezés esetén személyesen ad felvilágosítást az intézményvezető. Az ellátásokkal igényléséhez szükséges formanyomtatványokat intézményünkben lehet személyesen átvenni.

 

Czeglédi Zsuzsanna igazgató

Legfrisebb fotógalériák