logo Nagymányok
2020. szeptember 21. Máté névnapja.

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

Hirdetmények

ELÜGY

Pályázatok

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00352

DDOP-5.1.3/c-2008-0025 6534 sz. Bonyhád-dombóvári összekötő út Nagymányok átkelési szakasz korszerűsítése.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- Testvértelepülési programok és együttműködések 2018. pályázat

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt – Testvértelepülési programok és együttműködések 2019. pályázat

Önkormányzati Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.

Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség – Faluszépítés LEADER módra

Magyar falu program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása

 

Széchenyi 2020 pályázatok:

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagymányokon 2. ütem

TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00003 Helyi Piac kialakítása Nagymányok városában

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00005 A Nagymányoki Iparterület alapinfrastruktúrájának és elérhetőségének fejlesztése

TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 A Barnamezős terület rehabilitációja Nagymányok Városban

EFOP-4.1.7-16-2017-00010 „A közösségi művelődési intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Nagymányokon”

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek bővítése Nagymányokon

 

Pályázatok 2008-tól 2016-ig

Legfrisebb fotógalériák