logo Nagymányok
2019. június 27. László névnapja.

A Magyar Nemzet 2019.03.28-ai számának Tolna megyéről szóló...

> Megtekintés

ELÜGY

Hucker András Ádám

Hucker András  1944. november 29-én Nagymányokon született, a hátsó pincesorban, a jelenlegi Kossuth utcában. Édesapját 1945. január 2-án a szovjet hatóságok kényszermunkára, málenkíj robotra elhurcolták a Szovjetunióba, ahol még abban az évben elhunyt. Hatéves koráig báttyával együtt édesanyja egyedül nevelte, majd második házassága révén 1950. novemberében a Bányatelepre kerültek. Általános iskolát Nagymányokon végezte el.

1958-ban, az általános iskola befejezését követően a Bonyhádi ÁFÉSZ helyi iparcikk boltjába került tanulónak (utibolt).

1961-ben Tokajban a Szövosz Kereskedelmi Tanulóképző Iskolában szakmunkásvizsgázott, mint „vegyesbolti eladó”.

1963.szeptemberében a mostani Volán elődjénél – a 25. sz. AKÖV-nél- helyezkedett el, mint jegykezelő. Ezen a munkahelyen több beosztásban dolgozott, volt autóbuszkalauz, forgalmista, kalauzi elszámoltató, személyforgalmi előadó és utoljára közúti ellenőr. Szekszárdon a Szakmunkások 3 éves Szakközépiskolájában 1980-ban tett érettségi vizsgát.

Közben 11 éves kitérőként a nagymányoki brikettgyárban dolgozott diszpécser, munkaügyi előadó és forróbitumen szivattyúkezelőként. A kitérőt követően ismét a Volánnál dolgozott, ahonnan 2004-ben ment nyugdíjba.

1974-ben nősült, felesége Erzsébet, két gyermekük született Gábor és András, akik 3 unokával (Olivér, Hedvig, Réka) ajándékozták meg szüleiket.

Társadalmi munkát András bácsi mindig vállalt, vöröskeresztes tagként a brikettgyári szervezet, a bonyhádi járási alapszervezetnek és a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének volt vezetőségi tagja egy ciklusban.

A helyi közösségért végzett tevékenysége keretében kiemelendő helyi önkormányzati képviselőként végzett tevékenysége 2002-2006-ig, 2006-2010-ig, illetve 2012-2014-ig.

Kiemelkedő, áldozatos munkát végzett a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben, aminek 1961. január 2-a óta tagja. 1978-89-ig az Egyesület elnöke volt, 1989-98-ig az egyesület titkára, majd 1998-tól újra elnök lett egészen 2016-os lemondásáig, mikoris az egyesület közgyűlése egyhangúan örökös, tiszteletbeli elnök címmel tüntette ki.

Tűzvédelem terén végzett kiemelkedő munkájáért 2004-ben Tolna Megye Védelméért (sárkányölő Szent György) éremmel tüntették ki, 2006-ban a bátai árvízkor végzett védelmi munkájáért emlékérmet kapott. 2011-ben 50 éves Tűzoltó Szolgálati Érmet vehetett át, majd 2013-ban az Országos Szent Flórián napon Pilisszentivánon Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettel jutalmazták munkáját.

A „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. számú önkormányzati rendelet értelmében Nagymányok Város Önkormányzata a „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető címmel elismerését és nagyrabecsülését fejezi ki mindazon személyek iránt, akik kiemelkedő, áldozatos munkájukkal, közéleti tevékenységükkel, illetve életművükkel elősegítik a város fejlődését, szellemi, anyagi gyarapodását, hírnevének öregbítését. A kitüntető cím különösen azon személyeknek adományozható, akik a helyi közügyek (közélet vagy közigazgatás) valamely területén elért kimagasló teljesítményt nyújtottak, vagy huzamosabb időn át kiemelkedően tevékenykedtek a település életében, illetve életművükkel a várost szolgálták.

Hucker András imént bemutatott társadalmi szerepvállalása, a tűzvédelem terén végzett fél évszázados aktív munkája, személyéhez köthetően a helyi tűzoltó egyesület léte, és ezzel a védelmi feladatok helyben történő ellátásának lehetősége ékes bizonyítéka a település érdekében végzett kiemelkedő munkának.

Hucker András Nagymányok Város díszpolgára, Kedves András bácsi!

Nagymányok lakossága nevében köszönjük áldozatos tűzoltói munkáját, az árvizekkor, a helyi riasztások során tanúsított önfeláldozását.

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete ezért munkásága elismeréseként, közéleti tevékenysége és emberi értékei, valamint a település érdekében végzett szerepvállalásáért 86/2016. számú határozatával „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza Hucker András részére.

Legfrisebb fotógalériák