logo Nagymányok
2024. április 24. György, Debóra névnapja.

Hírek

Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon

----------------------------------

 

Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

----------------------------------

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 -------------------------------------

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Bölcsődei jelentkezés 2024/2025 nevelési évre

Tisztelt Szülők, érdeklődők!

A Bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény, amely az alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei/gondviselői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozásukat, munkavállalás vagy más a gyermekvédelmi törvényben meghatározott okok miatt. A bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatos, azonban minden év áprilisában megszervezzük a beiratkozást a szeptemberben kezdődő nevelési évre.

Nagymányok Város Önkormányzata, mint a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozó bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

Beiratkozás időpontja: 2024. április 30. (kedd)      7. 30 – 16.30 óra között

Beiratkozás helye: Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde

7355, Nagymányok Arany János u. 1. – intézményvezetői iroda

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája és Egészségügyi Kiskönyve,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa és munkaviszony igazolás (amennyiben a szülő egyedül neveli a gyermeket, csak az ő igazolása szükséges),
  • a tartós beteg, ételallergiás gyermek esetében a szakértői vélemény fénymásolata,
  • házi-gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,
  • amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy a jogosultságot megállapító határozat.

 A bölcsődei felvétel: A bölcsődében  a 2024/2025. nevelési év 2024. szeptember 1. napjától – 2025. augusztus 31. napjáig tart.

A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók, valamint a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde Felvételi szabályzata. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május.30. A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagymányok Város Önkormányzatához.  

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik!

 

A bölcsődei ellátást megelőző két héttel kérjük a bölcsődébe papír alapon leadni:

  • szülők munkáltatói igazolása
  • kedvezményre jogosító igazolások másolata
  • oltási könyv

A beszoktatás első napjára kérjük:

  • szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról

 

Nagymányok, 2024.01.23.                   Gänszler Gábor Péterné Intézményvezető

Rendezvények

2024. április 19. péntek
18:00 óra
Cseh Tamás est
2024. április 11. csütörtök
17:00 óra
A Mányoki Hétszínvirág szakkör kiállításmegnyitója
2024. március 23. szombat
10:00 óra
Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű átadó ünnepség
2024. március 14. csütörtök
17:00 óra
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepély
2024. március 04. hétfő
17:00 óra
Nagymányok c. könyv bemutatója
2023. december 17. vasárnap
15:00 óra
Mindenki Karácsonya
2023. december 12. kedd
17:00 óra
Verseci Edina Mackó világ című kiállításának megnyitója
2023. október 23. hétfő
17:00 óra
2023. október 23-i megemlékezés
2023. május 03. szerda
17:00 óra
Gálosné Barabás Aranka kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
14:00 óra
Glück Auf Egyesület tagjainak kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
12:00 óra
2023. Majális
2023. március 17. péntek
17:00 óra
Mányoki Hétszínvirág kiállítás megnyitó
2023. március 10. péntek
16:00 óra
NSE Könyvbemutató
2023. február 20. hétfő
17:00 óra
2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák