logo Nagymányok
2021. október 24. Salamon névnapja.

Hírek

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021.

Nagymányok Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Részletek az „A” és a „B” pályázati űrlapon olvashatók.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat benyújtásának módja: Az Eper-Bursa rendszerben kitöltött és onnan kinyomtatott pályázatot, aláírva a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, tanulók esetében tanulói jogviszony igazolása
  • Pályázó lakcímkártyájának fénymásolata.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz papír alapon történő benyújtásának határideje:

  1. november 5-ig az alábbi címre:

Nagymányok Város Önkormányzata

7355 Nagymányok, Dózsa Gy. u. 28.

 

Pályázattal kapcsolatos kérdése esetén felvilágosítást a Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, illetve a 74/558-040-es telefonszámon Turósné Nagy Nikoletta hatósági ügyintézőtől kaphat.

 

Nagymányok, 2021. október 4.

 

           

 

                                                                                              Karl Béla sk.

                                                                                             polgármester

Fájlok:

Legfrisebb fotógalériák