logo Nagymányok
2024. április 24. György, Debóra névnapja.

Hírek

Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon

----------------------------------

 

Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

----------------------------------

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 -------------------------------------

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Közlemény a 2024–25-ös nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagymányok Város Önkormányzata által fenntartott Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsődébe a gyermekeket a 2024/2025–ös nevelési évre a következő időpontban lehet beíratni:

  1. április 23. (kedd) 7.30- 16.30 óra között
    Helye: Nagymányok, Arany János utca. 1.

A szülő köteles 2024. augusztus 31. napjáig harmadik életévét betöltő gyermekét az óvodába beíratni, vagy gyermekének óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentést kérni. A nevelési év 2024.09.01. napján kezdődik és 2025.08.31. napjáig tart.

Óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek és a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek és a szülő személyi azonosító hatósági igazolványa
  • A gyermek TAJ kártyája
  • Külön élő szülők esetében a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó jogerős bírósági ítélet
  • Egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát, óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum, (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2024. május 23-ig értesíti a szülőt. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Nagymányok Város jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

 

Ha a gyermek külföldön teljesíti az óvodalátogatási kötelezettségét, a szülő köteles erről az Oktatási Hivatalt írásban, postai úton (Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf.19.) vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken található útmutató szerint elektronikus úton értesíteni.

 

Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig (2024. április 23-ig) nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járás hivatalhoz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal  sújtható.

Az óvoda felvételi körzete: Nagymányok Város és Kismányok Község közigazgatási területe.

Az újonnan felvett gyermekeket 2024. szeptember 1-től egyeztetés után folyamatosan fogadjuk.

 

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételt is kérjük bejelenteni.

 

Gänszler Gábor Péterné 

 intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagymányok, 2024.02.23.

Rendezvények

2024. április 19. péntek
18:00 óra
Cseh Tamás est
2024. április 11. csütörtök
17:00 óra
A Mányoki Hétszínvirág szakkör kiállításmegnyitója
2024. március 23. szombat
10:00 óra
Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű átadó ünnepség
2024. március 14. csütörtök
17:00 óra
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepély
2024. március 04. hétfő
17:00 óra
Nagymányok c. könyv bemutatója
2023. december 17. vasárnap
15:00 óra
Mindenki Karácsonya
2023. december 12. kedd
17:00 óra
Verseci Edina Mackó világ című kiállításának megnyitója
2023. október 23. hétfő
17:00 óra
2023. október 23-i megemlékezés
2023. május 03. szerda
17:00 óra
Gálosné Barabás Aranka kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
14:00 óra
Glück Auf Egyesület tagjainak kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
12:00 óra
2023. Majális
2023. március 17. péntek
17:00 óra
Mányoki Hétszínvirág kiállítás megnyitó
2023. március 10. péntek
16:00 óra
NSE Könyvbemutató
2023. február 20. hétfő
17:00 óra
2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák