logo Nagymányok
2022. augusztus 8. László névnapja.

Hírek

 

Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

----------------------------------

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 -------------------------------------

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Tájékoztató a helyi szociális rendelet változásairól

A Tolna Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, mely alapján a új rendelet alkotása vált szükségessé. A legfontosabb változás, hogy minden támogatási formánál vizsgálni kell a jövedelmi és vagyoni viszonyokat.

1. A Települési lakhatási támogatás, Gyógyszertámogatás, Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás, Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás, BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtott települési támogatás és a Köztemetés ellátási formáknál nem történt változás a korábbi rendelethez képest.

2. Az alábbi ellátási formák esetében változás, hogy 2021. július 1-jétől a jövedelmi és vagyoni viszonyokat vált szükségessé vizsgálni az alábbiak szerint:

  • Születési támogatás esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (jelenleg 142.500,-Ft/fő/hó)
  • Gyermekek táborozásához nyújtott települési támogatás esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (jelenleg 142.500,-Ft/fő/hó)
  • Tanévkezéshez nyújtott települési támogatás (ez egy új ellátási forma) esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (jelenleg 142.500,-Ft/fő/hó)
  • Temetéshez nyújott települési támogatás esetén a család jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (jelenleg 114.000,-Ft/fő/hó) egyedül élő esetén annak 500 %-át (jelenleg 142.500,-Ft/fő/hó) nem éri el.

3. Megszűnt 2021. július 1-jétől a szociális rendelet keretében nyújtandó - állami feladatalapú támogatásból finanszírozott - 70 éven felüliek karácsonyi támogatása és a Gyermekek karácsonyi támogatása (egyszeri pénzbeli támogatások).

 

A kérelem-nyomtatványok innen letölthetők, illetve elérhetők a Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatalban (7355 Nagymányok, Dózsa Gy. u. 28.).

Kérdés esetén hívható Turósné Nagy Nikoletta hatósági ügyintéző a 74/558-040-es telefonszámon.

 

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

 

Nagymányok, 2021. július 6.

 

                                                                                  Nagymányok Város Önkormányzata

Fájlok:

Rendezvények

2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák