logo Nagymányok
2023. június 6. Norbert névnapja.

 

Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

----------------------------------

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 -------------------------------------

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Rendőrség

7355 Nagymányok, Petőfi Sándor utca 69/b

Éjjel-nappal hívható a Bonyhádi Rendőrkapitányság ügyeleti száma : 06-74/550950 vagy a 107 segélykérő telefonszám.

Körzeti megbízottak:

Bék Tamás r. zászlós
Sántha László r. zászlós
Dékány Balázs r. főtörzsőrmester

 

A városban már 1961-től működött rendőrőrs. Az itt szolgálatot teljesítő rendőrök ellátták a környező települések, Aparhant, Kismányok, Váralja, Györe, Izmény és Máza rendvédelmi feladatait is. 1965-ben a rendőri őrs megszüntetésével a városban egy körzeti megbízott teljesített szolgálatot. A környék településeit a megbízottak között osztották fel. Nagymányok, mint központ látta el Kismányok, Váralja községek közbiztonságát. 1972-ben Izmény és Györe településeket is idecsatolták, a körzeti megbízottak számát pedig 3 főre növelték. Elmondható, hogy Nagymányok központi szerepet töltött és tölt be a mai napig ebben a mikrotérségben. A körzeti megbízottak munkáját először önkéntes rendőrök, 1992-től pedig a polgárőrök segítik. Nagy szükség van a helyi rendőrök és a polgárőrök munkájára, hiszen a településen halad át a 6534-es számú mellékút - Bonyhád - Szászvár - mely nagy forgalmat bonyolít le, így a közúti ellenőrzésben fontos szerepet kap munkájuk. Számottevő a turistaforgalom is, mely a Mecsek közelségének köszönhető. 1986-tól a körzeti megbízott iroda a város központjában kapott helyet, az önkéntes tűzoltóság épületében, mely önkormányzati tulajdon.

 

A rendőrök feladatai és hatáskörük:

a bűnüldözés,
a bűncselekmények megelőzése,
a bűncselekmények felderítése,
általános közrendvédelemi tevékenységek, mint

a szórakozóhelyek ellenőrzése,
intézményekkel való kapcsolattartás,
kapcsolattartás a fiatalokkal,
kapcsolattartás a lakossággal,
rendezvények zavartalanságának biztosítása,

közterületi rendet sértő cselekmények elleni fellépés,
intézkedés megkezdése jogsértő cselekmények észlelése esetén,
közlekedésrendészeti rendőri tevékenység, mint

intézkedés baleset során,
közlekedés ellenőrzés során helyi és átmenő forgalom ellenőrzése,
baleset megelőzés,
szükség esetén forgalomirányítás,

intézkedés közlekedési balesetek esetén,
a közlekedési bűncselekmények ügyében történő eljárások lefolytatása.

 

A rendőrök lelkiismeretes, odaadó munkájának köszönhetően a bűncselekmények, szabálysértések száma a kistérségi átlagnak megfelelő. Nagymányokon kiemelten jónak ítélhető a rendőrség és a civil szféra, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszere, amelynek egyik fontos eleme, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten erőteljesen támogatja a rendvédelmi munkát. Jó a kapcsolat a városi- és a megyei kapitánysággal is. Közös cél az állomány fiatal munkaerővel való feltöltése.

A településen megváltozott a lakosság összetétele, nagy lett az átmenő forgalom, megjelent az utazóbűnözés, így a körzeti megbízottak számát három főre növelték. Egy rendőrőrs létesítése jelentős lépés lenne a városnak, a közbiztonság javításáért. Napszakonként állandóan kétfős rendőri erő jelenlétét biztosítaná.

Rendezvények

2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák