logo Nagymányok
2023. november 30. András, Andor névnapja.

 

Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

----------------------------------

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 -------------------------------------

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

A közösségi művelődési intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Nagymányokon

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

Pályázat azonosító száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00010

Pályázat címe: Közösségi művelődési intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Nagymányokon

Kedvezményezett neve: Nagymányok Város Önkormányzata

Szerződött összeg: 20.000.000,-

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt befejezése: 2018.10.31.

 

 

Projekt bemutatása

 

Az elmúlt évtizedben lezajlott társadalmi és gazdasági változások következményeként – mint az ország más pontján, úgy – Nagymányok településen is megváltozott, átalakult a fiatalok és felnőttek viszonya a közösségi élményekhez és az ezek megszerzését biztosító színterekhez. A megváltozott értékrendek és átértékelődött közösségi lét mellett új szórakozási formák jelentek meg, melyek sokszor nem segítik és fejlesztik a fiatalok és felnőttek cselekvő együttműködését és a társadalmilag „hasznos tudás”, továbbá az egész életen át tartó tanulás, mint filozófia/felfogás elsajátítását.

Nagymányok Város Önkormányzata működése kezdete óta arra törekszik, hogy megteremtse az esélyegyenlőséget a társadalmi élet minden színterén, különös tekintettel a fizikai és kulturális környezetben, a kulturális és társadalmi életben, valamint a sport és szórakozási lehetőségek területén is. Az Önkormányzat jövőre vonatkozó tervei között első helyen szerepel az egész életen át tartó tanulás gyakorlatának megvalósítására való törekvés.

A projekt keretében tervezett tevékenységek bemutatása:

Önállóan támogatható tevékenység: 1. tevékenységtípus: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása: Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas tanulási, képzési, oktató helyiségek, alkotóművészeti szakköri helyiségek (pl.: kézműves műhely, digitális művészeti műhely stb.), előadóművészeti csoportok próbahelyiségeinek (pl. táncpróbaterem, színjátszóköri próbaterem stb,), audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek, művelődő közösségek önképző köreinek, klubjainak klubhelyiségeinek kialakítása, átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 6. tevékenységtípus: Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése.

A beavatkozások keretében biztosított az egyenlő hozzáférés a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű emberek részére is, hiszen a Művelődési ház meglévő, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú tere az egyetemes tervezésnek megfelelően került megtervezésre és kerül kivitelezésre.

A fejlesztés keretében a tanulást és kreatív tevékenységek megvalósítását szolgáló tér kialakítására kerül sor, így a fejlesztés hozzájárul a kulturális intézmény szolgáltatásainak javulásához, amely hozzájárul Nagymányok település kulturális közszolgáltatásának bővítéséhez.

A beruházás, illetve az abban foglalt eszközbeszerzés (bútorzat beszerzése) megalapozott, szükséges, hiánypótló funkcióval történik, amely hozzájárul a szakmai feladatok eredményesebb, magasabb színvonalú ellátásához.

A tervezett infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az egész életen át tartó tanulás stratégiájában megfogalmazott célok eléréséhez, valamint illeszkedik az EFOP-3.3. intézkedés keretében támogatott tevékenységekhez (képzések és szolgáltatások), hiszen fejlesztésünk képes lesz azok infrastrukturális hátterének biztosítására.

Fájlok:

Rendezvények

2023. május 03. szerda
17:00 óra
Gálosné Barabás Aranka kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
14:00 óra
Glück Auf Egyesület tagjainak kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
12:00 óra
2023. Majális
2023. március 17. péntek
17:00 óra
Mányoki Hétszínvirág kiállítás megnyitó
2023. március 10. péntek
16:00 óra
NSE Könyvbemutató
2023. február 20. hétfő
17:00 óra
2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák