logo Nagymányok
2024. július 12. Izabella névnapja.

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Pályázatok

Magyar Falu Program:

 

Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 2022. – Malom utca útfelújítás

Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatás 2022 – Nagymányok Malom utca járdafelújítás

Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 2021.

Magyar Falu Program – Orvosi eszközök beszerzése 2021.

Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása 2019.

Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020.

Magyar Falu Program - Orvosi rendelők fejlesztése 2020.

 

Széchenyi 2020 pályázatok:

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00004 Nagymányok belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagymányokon 2. ütem

TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00003 Helyi Piac kialakítása Nagymányok városában

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00005 A Nagymányoki Iparterület alapinfrastruktúrájának és elérhetőségének fejlesztése

TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 A Barnamezős terület rehabilitációja Nagymányok Városban

EFOP-4.1.7-16-2017-00010 „A közösségi művelődési intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Nagymányokon”

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1.1-21 Nagymányok 028/10 hrsz-ú külterületi helyi közút fejlesztése

TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek bővítése Nagymányokon

 

Széchenyi Terv Plusz pályázatok:

TOP_Plusz-3.3.2-21-TL1-2022-00006 Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon

 

Egyéb pályázatok:

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)” elnevezésű projekt

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0122 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagymányok városban”

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00352

DDOP-5.1.3/c-2008-0025 6534 sz. Bonyhád-dombóvári összekötő út Nagymányok átkelési szakasz korszerűsítése.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- Testvértelepülési programok és együttműködések 2018. pályázat

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt – Testvértelepülési programok és együttműködések 2019. pályázat

Önkormányzati Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.

Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség – Faluszépítés LEADER módra

 

Pályázatok 2008-tól 2016-ig

Rendezvények

2024. május 15. szerda
17:00 óra
A makramé és Békés megyei hímző szakkör kiállításának megnyitója
2024. május 01. szerda
9:00 óra
Nagymányoki majális főzőcskével és gyermekprogramokkal
2024. április 19. péntek
18:00 óra
Cseh Tamás est
2024. április 11. csütörtök
17:00 óra
A Mányoki Hétszínvirág szakkör kiállításmegnyitója
2024. március 23. szombat
10:00 óra
Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű átadó ünnepség
2024. március 14. csütörtök
17:00 óra
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepély
2024. március 04. hétfő
17:00 óra
Nagymányok c. könyv bemutatója
2023. december 17. vasárnap
15:00 óra
Mindenki Karácsonya
2023. december 12. kedd
17:00 óra
Verseci Edina Mackó világ című kiállításának megnyitója
2023. október 23. hétfő
17:00 óra
2023. október 23-i megemlékezés
2023. május 03. szerda
17:00 óra
Gálosné Barabás Aranka kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
14:00 óra
Glück Auf Egyesület tagjainak kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
12:00 óra
2023. Majális
2023. március 17. péntek
17:00 óra
Mányoki Hétszínvirág kiállítás megnyitó
2023. március 10. péntek
16:00 óra
NSE Könyvbemutató
2023. február 20. hétfő
17:00 óra
2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák