logo Nagymányok
2023. január 30. Martina névnapja.

 

Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

----------------------------------

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 -------------------------------------

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

A város címere

A városi címer alakja kerektalpú, osztott mesteralakos pajzsfővel, a pajzsfőben világos kármin vörös alapon ezüstfonat, a vágás alatt főmotívumként, kobalt kék alapon hatágú arany koszorú található, az ágak végén három-három elliptikus levéllel.

Mindegyik motívum többszörös jelentéssel bír. A koszorú növényi motívumának alapjául a bibliai balzsamfa szolgált. A Dunántúlon és a Mecsekben honos aranyeső fa ága és levélelosztása balzsamfával megegyező, és így ez a motívum egyebek közt a város helyrajzához is köthető.

A koszorú a települést jelenti, a hagyományok megőrzését, a körbehajlított ág, a koszorú fonatszerű ábrázolása jelképezi a többször megújuló települést. A kék a szabadság színe, az arany a régmúltat jelenti.

A pajzsfőben szereplő piros szín és a vágás alatti kék szín együttesen Tolna megye hagyományos színe. A piros alapon megjelenő ezüst fonat az ipari jelenlétet szimbolizálja, azt a bányaipart, amely a közelmúltban a város fejlődésében meghatározó jelentőséggel bírt.

A pajzsfőben a fonat jelentheti a településen épület zárdát, de ugyanakkor az összefonódás a város életében az egymásra utaltság jelképe is.

 

A címer használatának módja:

A város címere kizárólag hiteles alakban, a címerábrák hűségének és méretarányainak megtartásával alkalmazható.
A címer alkalmazása során figyelmet kell fordítani a címer színeinek megtartására is, azonban egyes esetekben - a képviselő-testület külön engedélyével - a címer kizárólag az anyag színében /fa, fém, bőr, stb./, vagy fekete-fehér színben is készülhet.

•Az önkormányzatcímerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
•Az önkormányzat és szervein kívül más - természetes vagy jogi személy számára - az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási vagy forgalmazásai díjat kell fizetni. 

Rendezvények

2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák