logo Nagymányok
2024. május 25. Orbán névnapja.

Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon

----------------------------------

 

Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

----------------------------------

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 -------------------------------------

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Dr. Klausz Irén

Laudáció

Dr. Klausz Irén „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása alkalmából

Nagymányok Város Önkormányzata képviselő-testületének  „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről  szóló  20/2005. (XI.25.) számú rendelete alapján Nagymányok Város Önkormányzata a „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető címmel elismerését és nagyrabecsülését fejezi ki mindazon személyek iránt, akik kiemelkedő, áldozatos munkájukkal, közéleti tevékenységükkel, illetve életművükkel elősegítik a város fejlődését, szellemi, anyagi gyarapodását, hírnevének öregbítését. A kitüntető cím különösen azon személyeknek adományozható, akik a helyi közügyek (közélet vagy közigazgatás) valamely területén elért kimagasló teljesítményt nyújtottak, vagy huzamosabb időn át kiemelkedően tevékenykedtek a település életében, illetve életművükkel a várost szolgálták.

Mindezek alapján Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete125/2023. (IX.28.) határozatával

Dr. Klausz Irénnek

„Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető címet

adományoz.

 

Rendkívül megtisztelőnek érzem, hogy méltathatom dr. Klausz Irén háziorvosunk  tevékenységét.

Dr. Klausz Irén Nagymányokon született 1950. szeptember 3-án. Az általános iskolát Nagymányokon, a gimnáziumot Bonyhádon végezte el. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta. Az egyetem elvégzése után a bajai kórház Patológiai Osztályán dolgozott, 1980-ban patológus szakvizsgát szerzett. A bajai kórházi munkát követően a bonyhádi kórház Belgyógyászati Osztályán folytatta a gyógyító tevékenységet, és belgyógyászatból eredményes szakvizsgát tett. 1999-ban júliusában visszatért szülőfalujába, Nagymányokra, azóta háziorvosi feladatokat lát el, a település köztiszteletben álló orvosaként Nagymányok és Kismányok településeken. 2002-ben háziorvostani szakképesítést szerzett. Ultrahang-diagnosztikai vizsgálatok önálló végzésére is jogosult, mivel igazolást nyert megfelelő jártassága, hiszen 1989 óta végez ilyen típusú vizsgálatokat.

Munkája során a gyógyítás mellett nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a betegségek megelőzésére, a betegségek lehetőség szerinti korai felismerésére. Fontosnak tartja a kórházakkal, klinikák osztályaival való együttműködést, jó kapcsolatot.

Az emberekkel való szoros kapcsolata révén bontakozott ki karitatív tevékenysége, mely során egyházak, civil szervezetek és egyének összefogása keretében a rászorultaknak való segítségnyújtásban aktívan részt vesz. Kapcsolatai révén adományokat juttatott a nagymányoki Idősek Otthonának, illetve rászoruló személyeknek. Segítségével orvosi eszközök, segédeszközök és egyéb adományok jutottak el azokhoz, akiknek ezekre szükségük volt. Folyamatosan támogatja az önkormányzat tevékenységét, intézményeit, a település civil szervezeteit, melyért hálával tartozunk.

2006-ban Tolna Megye Önkormányzatának közgyűlése dr. Klausz Irén részére Bezerédj István Díjat adományozott nagy szakmai hozzáértéssel végzett gyógyító munkája, a betegek iránt tanúsított odaadó magatartása, a térség szociális ellátása terén kifejtett karitatív tevékenysége, közéletben vállalt aktív szerepe elismeréséül.

A Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2008-ban, Flórián napján zászlóanyaság elvállalására kérte fel, melyet a tűzoltó egyesületet megtisztelve, elvállalt.

2015-ben Nagymányok településért és annak lakosságáért végzett egészségügyi, szociális, karitatív munkája elismeréséül Nagymányok Város Önkormányzatának képviselőtestülete Nagymányok Városért díjban részesítette.

Kismányok Község Önkormányzata szintén 2015-ben eredményes és lelkiismeretes munkája elismeréseként „Kismányok Díszpolgára” címet adományozta háziorvosának.

2016-ban elnyerte „Az év családorvosa a Kárpát-medencében” díjat ajánlások és betegei visszajelzései alapján.

2019-ben Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete a nagymányoki I. felnőtt háziorvosi körzetben, folyamatosan, 20 éve végzett munkássága elismeréséül és megbecsülése jeléül, valamint annak tanúsítására. hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. EüM rendelet alapján „Címzetes főorvosi” cím használatára jogosult, díszoklevelet adományozott dr. Klausz Irénnek.

2022-ben A Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat „Für Grossmanok Díjban” részesítette a német nemzetiséget segítő, támogató tevékenysége elismeréséül. Számos alkalommal segítette mind tettekkel, mind ötletekkel az itt élő sváb közösség munkáját, hagyományainak továbbadását, fenntartását. Az ő ötletének eredménye volt a 2020-ban megvalósult székelyekkel közös disznóvágás is.

A település és lakossága érdekében végzett áldozatos, sokszor bizonyára megterhelő munkáját soha nem csituló lelkesedéssel és kitartással végzi.

 

Tisztelt Címzetes Főorvosnő, Kedves Doktornő! Munkájához a jövőben is sok kitartást, jó egészséget, és szakmai sikert kíván Nagymányok település lakossága nevében Nagymányok Város Önkormányzata! Büszkék vagyunk arra, hogy a település Díszpolgáraként köszönthetjük!

Képek:

Rendezvények

2024. május 15. szerda
17:00 óra
A makramé és Békés megyei hímző szakkör kiállításának megnyitója
2024. május 01. szerda
9:00 óra
Nagymányoki majális főzőcskével és gyermekprogramokkal
2024. április 19. péntek
18:00 óra
Cseh Tamás est
2024. április 11. csütörtök
17:00 óra
A Mányoki Hétszínvirág szakkör kiállításmegnyitója
2024. március 23. szombat
10:00 óra
Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű átadó ünnepség
2024. március 14. csütörtök
17:00 óra
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepély
2024. március 04. hétfő
17:00 óra
Nagymányok c. könyv bemutatója
2023. december 17. vasárnap
15:00 óra
Mindenki Karácsonya
2023. december 12. kedd
17:00 óra
Verseci Edina Mackó világ című kiállításának megnyitója
2023. október 23. hétfő
17:00 óra
2023. október 23-i megemlékezés
2023. május 03. szerda
17:00 óra
Gálosné Barabás Aranka kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
14:00 óra
Glück Auf Egyesület tagjainak kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
12:00 óra
2023. Majális
2023. március 17. péntek
17:00 óra
Mányoki Hétszínvirág kiállítás megnyitó
2023. március 10. péntek
16:00 óra
NSE Könyvbemutató
2023. február 20. hétfő
17:00 óra
2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák