logo Nagymányok
2024. június 23. Zoltán névnapja.

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Hucker András Ádám

Hucker András  1944. november 29-én Nagymányokon született, a hátsó pincesorban, a jelenlegi Kossuth utcában. Édesapját 1945. január 2-án a szovjet hatóságok kényszermunkára, málenkíj robotra elhurcolták a Szovjetunióba, ahol még abban az évben elhunyt. Hatéves koráig báttyával együtt édesanyja egyedül nevelte, majd második házassága révén 1950. novemberében a Bányatelepre kerültek. Általános iskolát Nagymányokon végezte el.

1958-ban, az általános iskola befejezését követően a Bonyhádi ÁFÉSZ helyi iparcikk boltjába került tanulónak (utibolt).

1961-ben Tokajban a Szövosz Kereskedelmi Tanulóképző Iskolában szakmunkásvizsgázott, mint „vegyesbolti eladó”.

1963.szeptemberében a mostani Volán elődjénél – a 25. sz. AKÖV-nél- helyezkedett el, mint jegykezelő. Ezen a munkahelyen több beosztásban dolgozott, volt autóbuszkalauz, forgalmista, kalauzi elszámoltató, személyforgalmi előadó és utoljára közúti ellenőr. Szekszárdon a Szakmunkások 3 éves Szakközépiskolájában 1980-ban tett érettségi vizsgát.

Közben 11 éves kitérőként a nagymányoki brikettgyárban dolgozott diszpécser, munkaügyi előadó és forróbitumen szivattyúkezelőként. A kitérőt követően ismét a Volánnál dolgozott, ahonnan 2004-ben ment nyugdíjba.

1974-ben nősült, felesége Erzsébet, két gyermekük született Gábor és András, akik 3 unokával (Olivér, Hedvig, Réka) ajándékozták meg szüleiket.

Társadalmi munkát András bácsi mindig vállalt, vöröskeresztes tagként a brikettgyári szervezet, a bonyhádi járási alapszervezetnek és a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének volt vezetőségi tagja egy ciklusban.

A helyi közösségért végzett tevékenysége keretében kiemelendő helyi önkormányzati képviselőként végzett tevékenysége 2002-2006-ig, 2006-2010-ig, illetve 2012-2014-ig.

Kiemelkedő, áldozatos munkát végzett a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben, aminek 1961. január 2-a óta tagja. 1978-89-ig az Egyesület elnöke volt, 1989-98-ig az egyesület titkára, majd 1998-tól újra elnök lett egészen 2016-os lemondásáig, mikoris az egyesület közgyűlése egyhangúan örökös, tiszteletbeli elnök címmel tüntette ki.

Tűzvédelem terén végzett kiemelkedő munkájáért 2004-ben Tolna Megye Védelméért (sárkányölő Szent György) éremmel tüntették ki, 2006-ban a bátai árvízkor végzett védelmi munkájáért emlékérmet kapott. 2011-ben 50 éves Tűzoltó Szolgálati Érmet vehetett át, majd 2013-ban az Országos Szent Flórián napon Pilisszentivánon Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettel jutalmazták munkáját.

A „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. számú önkormányzati rendelet értelmében Nagymányok Város Önkormányzata a „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető címmel elismerését és nagyrabecsülését fejezi ki mindazon személyek iránt, akik kiemelkedő, áldozatos munkájukkal, közéleti tevékenységükkel, illetve életművükkel elősegítik a város fejlődését, szellemi, anyagi gyarapodását, hírnevének öregbítését. A kitüntető cím különösen azon személyeknek adományozható, akik a helyi közügyek (közélet vagy közigazgatás) valamely területén elért kimagasló teljesítményt nyújtottak, vagy huzamosabb időn át kiemelkedően tevékenykedtek a település életében, illetve életművükkel a várost szolgálták.

Hucker András imént bemutatott társadalmi szerepvállalása, a tűzvédelem terén végzett fél évszázados aktív munkája, személyéhez köthetően a helyi tűzoltó egyesület léte, és ezzel a védelmi feladatok helyben történő ellátásának lehetősége ékes bizonyítéka a település érdekében végzett kiemelkedő munkának.

Hucker András Nagymányok Város díszpolgára, Kedves András bácsi!

Nagymányok lakossága nevében köszönjük áldozatos tűzoltói munkáját, az árvizekkor, a helyi riasztások során tanúsított önfeláldozását.

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete ezért munkásága elismeréseként, közéleti tevékenysége és emberi értékei, valamint a település érdekében végzett szerepvállalásáért 86/2016. számú határozatával „Nagymányok Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza Hucker András részére.

Rendezvények

2024. május 15. szerda
17:00 óra
A makramé és Békés megyei hímző szakkör kiállításának megnyitója
2024. május 01. szerda
9:00 óra
Nagymányoki majális főzőcskével és gyermekprogramokkal
2024. április 19. péntek
18:00 óra
Cseh Tamás est
2024. április 11. csütörtök
17:00 óra
A Mányoki Hétszínvirág szakkör kiállításmegnyitója
2024. március 23. szombat
10:00 óra
Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű átadó ünnepség
2024. március 14. csütörtök
17:00 óra
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepély
2024. március 04. hétfő
17:00 óra
Nagymányok c. könyv bemutatója
2023. december 17. vasárnap
15:00 óra
Mindenki Karácsonya
2023. december 12. kedd
17:00 óra
Verseci Edina Mackó világ című kiállításának megnyitója
2023. október 23. hétfő
17:00 óra
2023. október 23-i megemlékezés
2023. május 03. szerda
17:00 óra
Gálosné Barabás Aranka kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
14:00 óra
Glück Auf Egyesület tagjainak kiállítás megnyitója
2023. május 01. hétfő
12:00 óra
2023. Majális
2023. március 17. péntek
17:00 óra
Mányoki Hétszínvirág kiállítás megnyitó
2023. március 10. péntek
16:00 óra
NSE Könyvbemutató
2023. február 20. hétfő
17:00 óra
2022. december 02. péntek
17:00 óra
Wusching Ibolya és Dr. Reining-Kádár Krisztina festménykiállítás megnyitó
2022. június 24. péntek
17:00 óra
Gänszler Gabriella kiállítás megnyitója
2022. május 20. péntek
17:00 óra
Steib Gáborné kiállítása
2022. április 22. péntek
17:00 óra
Antusné Tóth Henrietta kiállítás megnyitója
2022. március 18. péntek
17:00 óra
Hucker Ferenc kiálllítás megnyitója
2022. március 14. hétfő
17:00 óra
Március 15. Ünnepi Megemlékezés
2022. február 11. péntek
17:00 óra
Wurst Laura kiállítás megnyitója

Legfrisebb fotógalériák